You are currently viewing 4. Pomiar odległości między łatami pionowymi

4. Pomiar odległości między łatami pionowymi