4. Pomiar odległości między łatami pionowymi

4. Pomiar odległości między łatami pionowymi