Jednym z najistotniejszych badań w zakresie badań reakcji na ogień jest badanie wg normy PN-EN 13823 „Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogowych, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu.” W skrócie badanie nazywane jest SBI od angielskiej nazwy single burning itemBadanie to jest przeprowadzane w pomieszczeniu zamkniętym – komorze badawczej w kształcie kwadratu o wymiarach 3 na 3 metry i wysokości 2,4 m z usytuowanym na górze okapem zbierającym gazy spalinowe powstałe w trakcie badania. W pomieszczeniu tym umieszczany jest specjalny wózek, na którym montowany jest element badawczy. Wózek jest umieszczany tak, że element badawczy znajduje się pod okapem zbierającym produkty spalania. Badanie SBI jest badaniem średniej skali i próbki przygotowywane do badań powinny zgodnie z zapisami normy PN-EN 13823 jak najdokładniej odzwierciedlać rzeczywisty sposób zastosowania i zamocowania wyrobu. Scenariuszem pożarowym zastosowanym w niniejszej metodzie badawczej jest płonący przedmiot stojący w rogu pomieszczenia. Próbki przygotowywane do badań składają się z dwóch skrzydeł jedno o długości 1 m i wysokości 1,5 m drugie o szerokości 0,5 m i wysokości 1,5 m ułożonych prostopadle do siebie tak, że tworzą narożnik. Panele Unipanels System zostały przebadane w laboratorium Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej i otrzymały poniższe klasyfikacje

Tabela 1 Klasy reakcji na ogień paneli Unipanels System wg normy PN-EN 13501-1 + A1:2010
Klasyfikacja panelaGrubość panelaUzyskana klasyfikacja
Płyta gipsowo-włóknowa z forniremok 13.5mmB-s1-d0
Płyta gipsowo-włóknowa lakierowanaok 13.5mmB-s1-d0
Płyta gipsowo-włóknowa z HPLok 13.5mmB-s1-d0
MDF z fornirem10mm – 25mmC-s2-d0
MDF lakierowane10mm – 24mmC-s2-d0
MDF z HPL10mmB-s2-d0
MDF z HPL11mm – 25mmC-s2-d0
Czarny HDF z fornirem9mm-21mmB-s2-d0

Zdjęcia z badań w Zakładzie Badań Ogniowych ITB w Pionkach