Akustyka to dziedzina wiedzy niezbędna we współczesnym projektowaniu. Na akustykę wpływa rozmiar pomieszczenia,  jego kształt, specyficzne wymiary, tekstury ścian, podłogi i sufitu. Ściany i sufity odbijają fale dźwiękowe powodując nakładanie się ich na siebie co w efekcie powoduje powstawanie pogłosu i hałasu. Hałas to nie tylko najgłośniejsze dźwięki przyprawiające o ból głowy, szkodliwy dla nas może być także szum i gwar. Już samo długotrwałe przebywanie wśród dźwięków o natężeniu 60 dB powoduje spowolnienie reakcji, pogorszenie koncentracji, napięcie psychiczne i fizyczne. Właściwości dźwiękochłonne materiałów budowlanych charakteryzuje tzw pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku alfa. Współczynnik ten przyjmuje wartości z zakresu od 0 do 1 . Współczynnik pochłaniania dźwięku przy określonej częstotliwości określa stosunek energii pochłoniętej fali dźwiękowej do energii fali dźwiękowej padającej na daną powierzchnię. Wartość  alfa=1 oznacza, że  dźwięk  został całkowicie pochłonięty, a gdy alfa=0 oznacza, że dźwięk został całkowicie odbity. Wskaźnik alfa „w” jest obliczany zgodnie z normą EN ISO 11654, przy wykorzystaniu  wartości praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku alfa „p” określonego w pasmach oktawowych oraz  w standardowych wartościach częstotliwości. Dźwiękochłonność jest to zdolność pochłaniania przez materiał energii akustycznej lub jej części i zamiany jej na energię cieplną. Jest to najważniejszy parametr akustyczny, ponieważ obniża poziom ciśnienia, skraca czas pogłosu oraz poprawia zrozumiałość mowy.

Tabela 1 Klasy pochłaniania dźwięku wyrobów budowlanych wg PN-EN ISO 11654
Klasa AKlasa BKlasa CKlasa DKlasa EMateriały niesklasyfikowane
0.90.80.60.30.15Poniżej 0.15
0.950.850.650.350.2
10.70.40.25
0.750.45
0.5
0.55

Projektanci pracujący nad odpowiednią akustyką sali koncertowej , audytorium czy sali konferencyjnej powinni tak zaprojektować akustycznie wnętrze, aby niektóre dźwięki sterować kierunkowo, inne zredukować lub wyeliminować. Na przykład absorpcję dźwięku można uzyskać wykorzystując panele z perforacją z otworami okrągłymi lub podłużnymi, w połączeniu z odpowiednio dobraną wełną mineralną i pustką powietrzną. Kiedy zależy nam na odbiciu dźwięku stosujemy panele gładkie