1. Pomiar ściany przy pomocy lasera
2. Przygotowanie otworów do montażu podkonstrukcji
3. Montaż aluminiowych mocowań w wyznaczonych miejscach
4. Montując kolejne elementy podkonstrukcji trzeba pamiętać o zachowaniu bardzo dużej dokładności
5. Montaż kolejnych elementów podkonstrukcji
6. Należy przestrzegać określonych odległości między elementami podkonstrukcji
7. Prawidłowo zamontowana podkonstrukcja
8. Montaż wełny mineralnej pomiędzy profilami.
9. Montaż aluminiowego profilu startowego
10. Montaż pierwszego panela
11. Pomiędzy panele montujemy listwę poprzeczną
12. Montaż profili łączących
13. Montaż kolejnych paneli

1. Pomiar ściany przy pomocy lasera

1. Pomiar ściany przy pomocy lasera

2. Przygotowanie otworów do montażu podkonstrukcji

2. Przygotowanie otworów do montażu podkonstrukcji

3. Montaż aluminiowych mocowań w wyznaczonych miejscach

3. Montaż aluminiowych mocowań w wyznaczonych miejscach

4. Montując kolejne elementy podkonstrukcji trzeba pamiętać o zachowaniu bardzo dużej dokładności

4. Montując kolejne elementy podkonstrukcji trzeba pamiętać o zachowaniu bardzo dużej dokładności

5. Montaż kolejnych elementów podkonstrukcji

5. Montaż kolejnych elementów podkonstrukcji

6. Należy przestrzegać określonych odległości między elementami podkonstrukcji

6. Należy przestrzegać określonych odległości między elementami podkonstrukcji

7. Prawidłowo zamontowana podkonstrukcja

7. Prawidłowo zamontowana podkonstrukcja

8. Montaż wełny mineralnej pomiędzy profilami.

8. Montaż wełny mineralnej pomiędzy profilami.

9. Montaż aluminiowego profilu startowego

9. Montaż aluminiowego profilu startowego

10. Montaż pierwszego panela

10. Montaż pierwszego panela

11. Pomiędzy panele montujemy listwę poprzeczną

11. Pomiędzy panele montujemy listwę poprzeczną

12. Montaż profili łączących

12. Montaż profili łączących

13. Montaż kolejnych paneli

13. Montaż kolejnych paneli