Na naszych panelach wykonujemy następujące rodzaje perforacji:

Perforacja okrągła

O 4x16
OS 4x32
O 6x16
O 8x16
O 8x32

Perforacja Fasolowa

F 8x40
F 8x150

Perforacja Liniowa

L 16
L 32

Istnieje też możliwość wykonania perforacji wg indywidualnego wzoru projektanta, po wcześniejszych ustaleniach z naszym działem technicznym.