7. Prawidłowo zamontowana podkonstrukcja

7. Prawidłowo zamontowana podkonstrukcja