6. Należy przestrzegać określonych odległości między elementami podkonstrukcji

6. Należy przestrzegać określonych odległości między elementami podkonstrukcji