You are currently viewing 4. Montując kolejne elementy podkonstrukcji trzeba pamiętać o zachowaniu bardzo dużej dokładności

4. Montując kolejne elementy podkonstrukcji trzeba pamiętać o zachowaniu bardzo dużej dokładności