1. Pomiar ściany przy pomocy lasera
2. Przygotowanie otworów do montażu podkonstrukcji
3. Przy montażu łat bardzo ważna jest dokładność
4. Pomiar odległości między łatami pionowymi
5. … i poziomymi
6. Montaż wełny mineralnej
7. Montaż profilu startowego
8. Montaż pierwszego panelu
9. Montaż poprzecznych profili łączących pomiędzy panelami
10. Montaż profilu łączącego
11. Montaż kolejnych paneli

1. Pomiar ściany przy pomocy lasera

1. Pomiar ściany przy pomocy lasera

2. Przygotowanie otworów do montażu podkonstrukcji

2. Przygotowanie otworów do montażu podkonstrukcji

3. Przy montażu łat bardzo ważna jest dokładność

3. Przy montażu łat bardzo ważna jest dokładność

4. Pomiar odległości między łatami pionowymi

4. Pomiar odległości między łatami pionowymi

5. … i poziomymi

5. … i poziomymi

6. Montaż wełny mineralnej

6. Montaż wełny mineralnej

7. Montaż profilu startowego

7. Montaż profilu startowego

8. Montaż pierwszego panelu

8. Montaż pierwszego panelu

9. Montaż poprzecznych profili łączących pomiędzy panelami

9. Montaż poprzecznych profili łączących pomiędzy panelami

10. Montaż profilu łączącego

10. Montaż profilu łączącego

11. Montaż kolejnych paneli

11. Montaż kolejnych paneli